Alberto Villanueva, nou president del FROG

Reunit aquesta vesprada en Junta General Ordinària i Extraordinària, el FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE ha aprovat per unanimitat la candidatura de nova junta directiva presentada per Alberto Villanueva Torner, que ha sigut elegit nou president del FROG en substitució de Carlos Ayats Pérez.

D’aquesta manera, la nova junta directiva del FROG queda integrada per:

ALBERTO VILLANUEVA TORNER – President
NORBERTO PIÑANGO RIPOLLÉS – Vicepresident
JAUME DE ÁNGEL I NINET – Secretari
ÓSCAR AGUILAR BERNARDO – Tesorero
EVA MARÍA ÁLVAREZ RIVERA – Vocal 1a
FRANCISCO JAVIER JUAN CERDÁN – Vocal 2n
VICENTE COSIDO CARLES – Vocal 3r
JUAN RAMÓN MONSELL IVARS – Vocal 4t
DIEGO SIMÓN MARCOS – Vocal 5è
OLIVIA GIMENO MARTÍ – Vocal 6è

Així mateix, durant la Junta s’ha decidit, també per unanimitat, que ALBERTO VILLANUEVA TORNER siga el representant legal del FROG en el Patronat de la Fundació i en la Comissió Executiva, nomenament que queda pendent de la realització dels tràmits pertinents.

El FROG vol agrair als seus socis fundadors, Carlos Ayats Pérez i Tomás Pérez Fontelles, així com a Jorge Lacasa Roque, Víctor Gisbert Algaba, Miguel Huertas Ordoño, Eloi Blasco Pla i Federico Pascual Gómez, la seua dedicació i el seu treball desinteressat durant tots aquests anys.

Des del FROG, iniciem aquesta nova etapa amb il·lusió i totes les ganes de continuar defensant els interessos del Llevant UE.

Gràcies per la confiança depositada.

Matxo Llevant!