Intervenció del FROG en la Junta General Extraordinària d’Accionistes del Llevant UE 26_04_24


Bona vesprada, el meu nom és Alberto Villanueva i hui en aquesta Junta General Extraordinària representem quasi 4000 accions de centenars i centenars de llevantinistes que han volgut de nou que la seua veu es vera representada pel FROG i escoltada per aquest Consell.

Si fa 3 mesos els nostres afiliats accionistes expressaven un ampli NO als Comptes anuals així com a l’Informe de gestió, avui manifesten un majoritari SÍ a fi de prioritzar l’estabilitat econòmica, esportiva i social del club, demostrant una capacitat de ponderació i sentit de Club que no totes les aficions tenen. No obstant això aquest SÍ no és un sí a tot, i és que la capacitat de ponderació i el sentit de Club també la tenen els que han mostrat la seua reticència, els que no entenen que no existisca una 3a fase en l’ampliació de capital encara que siga limitada perquè puguen adquirir accions al preu de 80€ aquells que avui no tenen, els que s’il·lusionen amb el nou projecte esportiu però no poden oblidar la temporada descoratjadora que hem viscut o els que demanen un model esportiu recognoscible i identitari que vaja des de la nostra pedrera fins al primer equip i que actualment no veuen.

Per tant de Sr. Danvila hi ha deures damunt de la taula que com a Club cal atendre, trobant la forma perquè molta gent puga comprar accions del nostre Llevant, siguen ja accionistes o no siguen, motivant de manera racional la compra, que ens il·lusione tenir una xicoteta participació del nostre Club, recordem que cada acció que es compre és una injecció en vena al capital de la nostra entitat. Hem de ser capaços de definir de manera estratègica un model esportiu que els granotes sentim com a propi, de manera que siguem capaços d’esperar per un futur esperançador que ens faça sentir orgullosos. I per descomptat ser capaços de construir un equip lluitador, amb ambició i amb el qual puga identificar-se la majoria del llevantinisme.

Estem convençuts que no escairarà cap dels punts exposats, que aquest Consell serà capaç de posar un pla d’acció adequat i que no oblidaran la importància de comunicar el quin i el perquè de les línies de treball a desenvolupar, tal com li hem escoltat en els últims mesos.

En conclusió, esperem que es treballe amb transparència i coherència de manera que es genere un clima de confiança que servisca per a avançar i aconseguir l’objectiu comú: l’estabilitat econòmica, esportiva i social.

Gràcies per la seua atenció. Matxo Llevant.

DIRECTIVA FROG

La casa de tots, delega en el FROG. Pròxima Junta General Extraordinària el 26 de juny

El pròxim 26 de juny es celebra una JGE, continuem mostrant la importància del xicotet accionista. Recorda descarregar l’arxiu en: http://www.froglevante.com/va/com-delegar-accions/ i enviar-les a froglevante@gmail.com

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- Augment de la xifra del capital social de la Societat per un import de 4.501.910,70 Euros, fins a la quantitat de 12.003.292,20 Euros, per compensació de crèdits, a través de l’emissió i posada en circulació de 74.907 noves accions ordinàries nominatives, numerades correlativament de la 124.816 a la 199.722, ambdues inclusivament, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, amb un valor nominal de 60,10 Euros cadascuna d’elles, i una prima d’emissió global d’1.498.140 Euros, equivalent a 20 Euros per acció; sense dret de preferència, d’acord amb l’article 304 de la Llei de Societats de Capital; i consegüent modificació estatutària de l’article 5 dels Estatuts Socials.

SEGON.- Augment de la xifra del capital social de la Societat per import de 2.943.397,50 Euros, fins a la quantitat de 14.946.689,70 Euros, amb càrrec a aportacions dineràries, a través de l’emissió i posada en circulació de 48.975 noves accions ordinàries nominatives, numerades correlativament de la 199.723 a la 248.697, ambdues inclusivament, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, amb un valor nominal de 60,10 Euros cadascuna d’elles, i una prima d’emissió global de 979.500 Euros, equivalent a 20 Euros per acció; amb dret de preferència, d’acord amb l’article 304 de la Llei de Societats de Capital; i consegüent modificació estatutària de l’article 5 dels Estatuts Socials. De conformitat amb el que es preveu en l’article 311 de la Llei de Societats de Capital, es preveu expressament la possibilitat de subscripció incompleta de l’augment de capital, de manera que, si aquest no fora subscrit íntegrament, la quantia de l’augment de capital quedarà limitada al valor nominal de les accions efectivament subscrites i desemborsades dins del corresponent període de subscripció, quedant sense efecte quant a la resta. Delegació de facultats en el Consell d’Administració de la Societat per a l’execució de l’acord.

TERCER.- Nomenament de nous Consellers i fixació de número.

QUART.- Cessament i nomenament d’auditors de la Societat.

QUINT.- Aprovació de l’acta i, si escau, designació d’interventors.

Alberto Villanueva, nou president del FROG

Reunit aquesta vesprada en Junta General Ordinària i Extraordinària, el FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE ha aprovat per unanimitat la candidatura de nova junta directiva presentada per Alberto Villanueva Torner, que ha sigut elegit nou president del FROG en substitució de Carlos Ayats Pérez.

D’aquesta manera, la nova junta directiva del FROG queda integrada per:

ALBERTO VILLANUEVA TORNER – President
NORBERTO PIÑANGO RIPOLLÉS – Vicepresident
JAUME DE ÁNGEL I NINET – Secretari
ÓSCAR AGUILAR BERNARDO – Tesorero
EVA MARÍA ÁLVAREZ RIVERA – Vocal 1a
FRANCISCO JAVIER JUAN CERDÁN – Vocal 2n
VICENTE COSIDO CARLES – Vocal 3r
JUAN RAMÓN MONSELL IVARS – Vocal 4t
DIEGO SIMÓN MARCOS – Vocal 5è
OLIVIA GIMENO MARTÍ – Vocal 6è

Així mateix, durant la Junta s’ha decidit, també per unanimitat, que ALBERTO VILLANUEVA TORNER siga el representant legal del FROG en el Patronat de la Fundació i en la Comissió Executiva, nomenament que queda pendent de la realització dels tràmits pertinents.

El FROG vol agrair als seus socis fundadors, Carlos Ayats Pérez i Tomás Pérez Fontelles, així com a Jorge Lacasa Roque, Víctor Gisbert Algaba, Miguel Huertas Ordoño, Eloi Blasco Pla i Federico Pascual Gómez, la seua dedicació i el seu treball desinteressat durant tots aquests anys.

Des del FROG, iniciem aquesta nova etapa amb il·lusió i totes les ganes de continuar defensant els interessos del Llevant UE.

Gràcies per la confiança depositada.

Matxo Llevant!

Alberto Villanueva presenta la seua candidatura a la presidència del FROG

Finalitzat fa uns minuts el termini per a la presentació de candidatures a la presidència i la Junta Directiva del FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE, informem que ha concorregut una única candidatura, liderada per Alberto Villanueva Torner.

A conseqüència d’això, des del FROG procedim a publicitar la carta de presentació d’aquesta candidatura, que necessitarà ser confirmada dimarts que ve, 7 de novembre de 2023, durant la celebració de l’Assemblea General Extraordinària de l’associació convocada dins del termini i en la forma escaient.

Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària

Estimats associats,
L’Associació “FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE” convoca a tots els seus associats per a la celebració de la pròxima Assemblea General Ordinària i Extraordinària, que tindrà lloc el dimarts 7 de novembre de 2023 a les 17.00 hores en primera convocatòria, i a les 17.30 hores en segona convocatòria, a través de la plataforma en línia de Microsoft Teams l’enllaç de la qual es facilitarà per email hores abans de l’inici de la sessió, amb el següent

ORDRE DEL DIA

En Assemblea General Ordinària:
1r Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
2n Lectura i aprovació, si escau, de la memòria anual de gestió.
3r Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals.
4t Examen i aprovació, si escau, dels pròxims pressupostos.

En Assemblea General Extraordinària:
1r Nomenament, cessament i/o renovació dels càrrecs vacants de la Junta Directiva; oen el seu cas, substitució integra d’aquesta.
2n Precs i preguntes.


Sense un altre particular i amb l’esperança de poder comptar amb la vostra presència en l’Assemblea, rebeu una cordial salutació,

Junta Directiva de FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE

El FROG convoca eleccions per al pròxim 7 de novembre

Amb motiu de les eixides de Carlos Ayats (president), Tomás Pérez (vicepresident 2n) i Federico Pascual (vocal) de la seua Junta Directiva, el FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE, patró de la Fundació Llevant UE Cent Anys, convoca eleccions el pròxim 7 de novembre de 2023.

Qualsevol associat del FROG pot presentar la seua candidatura a la presidència, per al que bastarà amb dirigir un escrit a froglevante@gmail.com que continga el seu nom complet, la seua proposta de nova Junta Directiva del FROG i una carta de presentació que serà la que promocionarem a través dels nostres canals de comunicació de cara a les eleccions.

La data límit per a la presentació de candidatures són les 14 hores del dilluns 30 d’octubre de 2023.

Per a qualsevol dubte sobre aquest tema, estem a la vostra disposició en el citat correu electrònic oficial: froglevante@gmail.com

Salutacions. I Matxo Llevant.

Carta personal

En la vida, crec que és bo saber marxar-se a temps. Li ho he dit, durant molts anys, a moltes persones, i entenc que el lògic és pregonar amb l’exemple.

A més, 25 anys són suficients. He intentat sempre anar de cara i ajudar al club que vull des de tots els prismes des dels quals he sigut capaç. Premsa, ràdio, internet, el FROG, la Fundació… He cercat diners davall de les pedres per a traure cada projecte avant, i fins i tot quan li ha fet falta al club, he cercat diners, molts diners… cosa que vaig entendre més útil que posar-me a assenyalar i a dir-los als uns i als altres que tenia raó tots aquests anys.

Fa temps que aquesta decisió està presa. Ho saben la meua família, els meus amics, els meus companys de SIN TREGUA, diversos dels membres de la Junta del FROG i moltes persones vinculades al Llevant UE. El meu únic pensament, des de fa molt de temps, és intentar deixar les coses tan bé com siga possible. Que tot aquest esforç haja servit d’alguna cosa.

En aqueix sentit, si puc deixar com a regal, el meu millor regal, la continuïtat d’aqueix programa que vaig crear contra vent i marea al setembre de 2006, seria feliç. És el meu major desig. Porte molt temps intentant preparar a l’extraordinari grup de gent que tinc al meu costat perquè continuen fent créixer aqueixa flama que és SIN TREGUA. I continuaré fent-ho aquests últims mesos. Jorge, Álvaro, Kylian, confie en vosaltres. Al mil per mil.

A nivell ‘polític’, la meua etapa al capdavant del FROG està esgotada, i només finalitze aquest procés presentaré la meua dimissió (la meua idea, en principi, és la primera setmana de novembre). M’acompanyarà en l’adeu Tomás Pérez, la persona al costat de la qual vaig decidir ajudar al club des de l’aspecte institucional i a qui agraïsc el seu suport durant aquests 7 anys en què sempre he pogut comptar amb la seua opinió meditada, assenyada i 100% llevantinista.

La meua aspiració -utòpica, però sempre m’ha agradat aspirar a la utopia per a acabar el més a prop possible d’ella- era reunir un grup de professionals extraordinaris en els seus respectius àmbits, que a més volgueren al club per damunt dels seus interessos personals, i crear el millor Consell d’Administració possible per a cuidar al club. Després de molts anys, i molt esforç, he aconseguit reunir-los… però no he sigut capaç de portar-los a la meta. Tal vegada era impossible. O no… però no he sigut capaç de fer-ho millor.

Tal com estan les coses, la meua idea és clara. A nivell personal, si puc ajudar a donar entrada a gent brillant, independent i llevantinista en el Consell, el faré. I si puc ajudar al mateix en la Fundació, també. Més clar, aigua.

Jo no entraré perquè crec que no seria bo. Crec que no haguera entrat ni amb els meus (la temptació estava, ho reconec), i menys ho faré sense ells. Ja em vaig equivocar una vegada entrant en el club amb dubtes i repetir l’error seria estúpid.

El que sí que faré és intentar deixar un programa de ràdio independent i de cor irreductiblement granota, una associació que espere que continue defensant amb honestedat als accionistes del degà del futbol valencià, i un Consell, una Fundació i un entorn el menys lluny possible de l’ideal que m’haguera agradat.

Dit tot això, en una carta que faig arribar primer als membres del FROG i posteriorment faré pública, en els pròxims dies us enviarem als 428 accionistes que ens vau donar la vostra confiança en l’última Junta General una enquesta amb dues preguntes: Vols que el FROG continue intentant convèncer a Danvila de fer una ampliació de capital en lloc de comprar el 50% de les accions de la Fundació?, i vols que el FROG continue intentant que els professionals independents proposats formen part del futur Consell d’Administració?

El nostre pensament, com ja hem exposat en multitud d’ocasions, és que, atès que la proposta de Danvila ja ha sigut acceptada per la Fundació, anem a intentar que totes dues parts signen un acord el més beneficiós per al Llevant.

Per això, hem intentat, i estem en vies d’aconseguir, que hi haja unes fites econòmiques de garanties com a condició sine qua non perquè la Fundació recolze en les Juntes Generals al Consell de Danvila, que aquest s’inhibisca en les votacions d’elecció dels patrons, i que adquirisca el compromís d’eixir de l’actual concurs de creditors en 12 mesos.

Amb tot, continuem intentant convèncer a Danvila que l’ampliació de capital és millor que la compra d’accions de la Fundació, perquè els diners van directament a qui els necessita (el club, no la Fundació), perquè s’evita una possible negativa del Protectorat de Fundacions a l’operació (que podria tombar la venda de les accions) i la possible consideració d’assistència financera (que, a més d’impedir l’operació, podria tenir greus conseqüències legals), i perquè és més legítim oferir als accionistes l’opció de comprar accions i completar després l’import restant que quedar-se directament amb el 30% del club.

Quant a la segona pregunta, entenem que és preferible un Consell amb membres independents que un sense ells. Així de simple. No obstant això, si l’enquesta decideix que així siga, abandonarem immediatament tots dos plantejaments i donarem l’ok a la compra directa del 30% del club a través de la Fundació i a la composició d’un Consell d’Administració sense membres independents.

No han sigut anys fàcils, i el desgast, de ben segur, tindrà les seues conseqüències, però he de dir-vos que marxe molt orgullós del que hem creat junts.

Mai podré ni retornar ni agrair suficient tot l’afecte que m’heu donat durant aquests 25 anys.

De tot cor, gràcies. I Matxo Llevant. Sempre.

Carlos Ayats

El FROG proposa a la Fundació completar el Consell de Danvila amb membres de les altres ‘candidatures’

El FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE ha proposat a la resta de membres del Patronat de la Fundació Llevant UE Cent Anys que, de cara a l’elecció dels tres membres del Consell d’Administració en els quals tindrà veu i vot -un que ha de triar directament i dos més que han de ser acordats amb Pepe Danvila-, que complete el nou òrgan executiu del Llevant UE amb membres de les altres dues propostes de finançament que van competir amb la finalment triada, donant així presència a la part de la Fundació que aposta pel Pla de Consens presentat per Carlos Ayats, que va obtenir 5 vots en la votació del passat 4 d’agost.

Tal com hem traslladat a la resta de patrons fa uns minuts, entenem que la proposta de Miguel Ángel Valiente, malgrat no obtenir cap suport en la citada votació, formava també part de la Proposta de Consens triada per quasi un terç dels vots vàlids, i, per tant, també ha d’estar representada.

Tenint en compte la mà públicament tendida per Danvila i l’anteriorment assenyalat, hem proposat que 2 membres de l’equip de treball d’Ayats i 1 de l’equip de Valent, deixant al marge a tots dos líders, passen a integrar el nou Consell i el doten de la independència i la capacitat de fiscalització necessària.

Els noms que nosaltres proposem, per part de l’equip d’Ayats, són l’expert en refinançament de grans deutes Pedro Lizondo, el gestor de patrimoni immobiliari Diego Simón, el registrador de la propietat Jorge Lacasa i l’ex responsable de Cultura de la Diputació de València Xavi Rius. D’ells 4, eixirien 2 consellers.

Per part de l’equip de Valiente, la nostra proposta és l’enginyer industrial i màster en direcció d’empreses Alberto Villanueva.

Tenim davant nosaltres l’oportunitat de demostrar que la Fundació té capacitat de decisió pròpia, que està a favor d’una fiscalització necessària per a no tornar a repetir els errors que ens han portat fins a aquesta situació econòmica, i que està a favor de l’entrada en el Consell, al costat de Danvila i la seua gent de confiança, d’altres professionals de vàlua àmpliament provada i que volen al club.

Pel bé present i futur del Llevant UE, aprofitem-la.

El FROG valora els avanços de la negociació entre la Fundació i José Danvila, però manté les seues línies roges

Després de la reunió de la Comissió Executiva mantinguda aquest matí en l’estadi Ciutat de València, des del FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE, valorem positivament els avanços produïts en la negociació entre la Fundació Llevant UE Cent Anys i José Danvila de cara a la signatura del futur acord de viabilitat definitiu entre totes dues parts, però mantenim les nostres línies roges expressades en el comunicat del passat 9 d’agost, motiu pel qual ens hem abstingut en la votació d’aquest matí sobre el document base exigit per la Lliga com a garantia de l’operació.

A aqueix respecte, volem manifestar:

1.- Tal com hem traslladat a l’inici de la reunió, no procedeix parlar d’acord vinculant, ja que, com indica el propi esborrany del term-sheet, l’acord necessita ser confirmat pel Patronat en virtut de l’article 5 dels Estatuts de la Fundació, no podent, per tant, tenir la consideració de vinculant per acord de la Comissió Executiva.

Així mateix, segons article 16 de la Llei de Fundacions, “no són delegables l’aprovació dels comptes i del pla d’actuació, la modificació dels Estatuts, la fusió i la liquidació de la Fundació ni aquells actes que requerisquen l’autorització del Protectorat”, per la qual cosa entenem que s’estan fixant unes bases, no adquirint cap compromís definitiu.

A més, com també hem recordat aquest matí, el contracte final requerirà no sols l’acord per majoria de 2/3 del nombre total de patrons de la Fundació (art. 5 Estatuts Fundació Llevant UE Cent Anys) i l’autorització prèvia del Protectorat de Fundacions (art. 21 de la Llei de Fundacions), sinó també, en virtut de l’article 67 de la Llei de l’Esport, l’autorització prèvia del Consell Superior d’Esports.

2.- En aquest sentit, l’obligació de la Fundació és, i ho serà fins i tot després de la signatura amb José Danvila si es manté (com lògicament esperem) la reversibilitat sine die pactada en l’acord base, atendre i estudiar qualsevol proposta financera que aspire a millorar les condicions oferides per Danvila.

Per això, tal com li hem manifestat abans de la reunió a Miguel Ángel Valiente que faríem, hem sol·licitat la valoració de l’auditoria contractada per al procés, BDO, de l’oferta millorada feta arribar anit a la Fundació pel seu equip de treball.

En aquest aspecte, assenyalar que BDO, a la qual Valiente ja li va fer arribar directament la proposta anit, ha indicat que segueix sense considerar vinculant la documentació de finançament presentat, per la qual cosa manté la seua valoració final negativa en aquest aspecte.

3.- Valorem positivament que Danvila haja accedit, en la negociació, a obligar-se a no participar amb el seu paquet accionarial en les votacions de la Junta General d’Accionistes referents no sols a l’elecció de patrons, sinó a qualsevol aspecte de la Fundació en si.

És fonamental, com portem defensant des de la nostra creació en 2016, que la Fundació i el Consell d’Administració del Llevant UE funcionen amb una independència real i necessària.

4.- Malgrat l’anterior, com li hem traslladat directament a José Danvila i com també li hem transmès aquest matí a la resta de patrons de la Comissió Executiva (amb una acceptació, per cert, bastant favorable), continuem sol·licitant -en virtut de l’exposat en el nostre Pla de Consens-, que la compra del 50% de les accions a la Fundació siga substituïda per una ampliació de capital pel mateix import, 5 milions d’euros, que faça que els diners vagen directament a qui els necessita (el Llevant UE, no la Fundació), que permeta als actuals accionistes concórrer a aquesta, i que evite, i no és un tema menor, potencials problemes jurídics i/o burocràtics.

5.- Així mateix, i malgrat que seguim sense compartir bona part de les formes i el fons del procés -la dificultat per a accedir a documentació clau, l’incomprensible no ajornament del Patronat del passat 4 d’agost davant les modificacions d’última hora de BDO, el veto al fet que el FROG participara directament en la negociació amb Danvila o la negativa a la sol·licitud del propi FROG de fer una due diligence al principi del procés amb l’excusa que no donava temps (avui ja la tindríem i coneixeríem la realitat financera del club)-, agraïm a la Comissió Executiva que haja sol·licitat la col·laboració d’un expert independent com Pedro Lizondo en la concreció de les fites economicofinanceres claus en l’acord final perquè la Junta General d’Accionistes recolze o no, anualment, la labor del futur nou Consell d’Administració del club.

El control del Llevant UE no pot vendre’s per 5 milions d’euros

Divendres passat 4 d’agost de 2023, el Patronat de la Fundació Llevant UE Cent Anys va acordar iniciar la negociació per a acceptar el pla de viabilitat financera proposat per José Danvila, un pla que inclou, a més d’un préstec de 10 milions d’euros -que, a diferència dels altres molts que té signats el Llevant UD (com per exemple, el de 60 milions amb EDR), implica la concessió al prestador de la gestió del club, la qual cosa ja de per si mateix és summament perillosa-, la venda del 50% de les accions de la Fundació al Sr. Danvila per 5 milions d’euros.

Aqueixa venda, de fet, suposa no sols que el Sr. Danvila passe a disposar del 30% del total de les accions del Llevant UE, sinó que, tenint en compte l’actual estructura d’elecció de patrons de la Fundació, pot controlar directament l’elecció de 12 dels 23, a més dels 3 consellers que elevarien el número a 15, és a dir, el control indiscutible de la Fundació.

Tenint en compte això, amb el 30% de les accions que tindria al seu nom i el 30% que controlaria a través de la Fundació, Danvila, per 5 milions d’euros -els altres 10 són un préstec que se li retornarà amb interessos, no una injecció directa de capital en el club a través d’una ampliació-, repetisc, per 5 milions d’euros, passaria a controlar el 60% del Llevant UE SAE.

Aquesta decisió ens sembla absolutament inacceptable per diversos motius:

1.- Es pren obviant l’opinió de la totalitat dels accionistes del Llevant UE SAE amb l’única excepció de la Fundació.

2.- No s’ha produït un procés de lliure concurrència que permetera accedir a vendre aquest percentatge de poder en el Llevant UE per una quantitat superior.

3.- Existeixen moltes opcions millors si és veritat que no es vol aprofitar una situació de feblesa econòmica del club per a fer-se amb ell.

De fet, l’ampliació de capital per 5 milions que traslladem en la nostra Proposta de Consens permetria acudir a tots els actuals accionistes del Llevant UE i, en cas de ser necessari, Danvila o qualsevol altre gran accionista podria completar-la amb major legitimitat.

Això, a més d’una cosa òbvia que increïblement s’està passant per alt: qui necessita els diners és el Llevant UE, no una Fundació econòmicament sanejada i que tindria lògics problemes legals per a fer arribar els diners al club. Per tant, és al club, i no a la Fundació, al qui ha de fer-se-li arribar els diners.

D’altra banda, el passat 4 d’agost, i arreplegant el sentir del president de la Fundació, Vicente Furió, expressat davant tots els membres del Patronat presents, que és necessari tenir en compte (5 vots dels patrons així ho van recolzar), l’existència d’una voluntat de consens en aquest, vaig sol·licitar formar part de la comissió negociadora del contracte definitiu amb Danvila, possibilitat que se’m va ser denegada sense mediar votació, circumstància amb la qual procedisc a manifestar públicament la meua absoluta disconformitat.

En aquest sentit, s’han iniciat les negociacions amb l’equip de Danvila sense ni tan sols acordar en Comissió Executiva les línies roges a considerar, la qual cosa em sembla d’una gravetat considerable.

Vull recordar públicament a tots els membres del Patronat que la nostra responsabilitat és vetlar pels interessos de la Fundació i del Llevant UE, responsabilitat amb la qual, actuant de la present manera, i acceptant una venda d’accions tan innecessària com lesiva per als interessos de totes dues institucions, no s’està complint, amb les conseqüències legals que això pot implicar per als propis patrons.

Carlos Ayats / President del FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE