Com aconseguir un certificat de les teues accions?

Tot accionista té dret a tenir un certificat de les seues accions. El certificat és un document que serveix per a demostrar que s’és titular de X accions del Llevant UE SAE.

Per a adquirir-ho, l’interessat ha de sol·licitar al Llevant per escrit el seu certificat d’accions enviant un mail a admon@levanteud.es amb la següent informació: nom complet, nombre de DNI (adjuntant fotografia). A més, haurà d’indicar que se sol·licita el certificat de les seues accions.

Una altra opció és sol·licitar-ho personant-se en les oficines del Llevant UE però com és necessària la signatura del seu secretari, no és segur que puguen lliurar-lo al mateix instant.