Com puc canviar la titularitat de les meues accions?

No existeix un tràmit específic per a canviar les accions de nom. Tot canvi de nom en realitat és una transmissió (una venda, una donació, una herència, etc).

No és suficient amb anar a les oficines del Llevant UE i dir “aquestes accions vull posar-les a nom de X” si no que cal fer una transmissió d’accions. Les tres més típiques són les següents:


DONACIÓ

Si vols regalar-li les accions a algú hauràs de fer un contracte de donació. Aquest contracte pots fer-lo davant Notario o de manera privada. El contracte és una cosa tan simple com dir: Juan amb DNI dona a Pepe amb DNI l’acció del Llevant amb el número 1909 que té un valor nominal de 60,10€. Al contracte has d’adjuntar fotocòpia dels DNI i el certificat d’accions.

La donació està subjecta a l’Impost de Donacions pel que el donatari (la persona a la qual se li dona l’acció) haurà d’anar a declarar i, en el seu cas, pagar l’impost (model 651). L’impost de donacions, depenent del parentiu, té un tipus de gravamen alt.

Amb la donació i el justificant d’haver liquidat l’impost hauràs d’anar a les oficines del club a posar les accions al teu nom.


COMPRAVENDA

La forma recomanada per la seua senzillesa i per estar lliure d’impostos. El pagament de comprador a venedor es pot fer en efectiu i pots posar el preu que vulgues. Recomanem vendre cada acció al seu valor nominal 60,10€.

T’ho expliquem tots els detalls ací: http://www.froglevante.com/comprar-vender-acciones-sin-notario/

No obstant això, el resum una compra d’accions és:

1.- Signar un contracte de compravenda amb el preu que tu vulgues. En la nostra web trobaràs un model però et val qualsevol paper signat en el qual pose una cosa tan senzilla com “Juan amb DNI embene a Pepe amb DNI l’acció del Llevant *UD *SAD amb el número 1909 pel preu de X€”. Al contracte has d’adjuntar fotocòpia dels DNI i el certificat d’accions.

2.- Anar a la *ATV (Carrer Gregorio Gea) i presentar el model 600. La compravenda d’accions, per regla general, està exempta d’Impost de Transmissions Patrimonials (*ITP). S’ha de declarar però no es paga. Si no saps emplenar-ho, t’ajuden allí. Recorda demanar cita prèvia. A més, si t’animes, també pots presentar-ho telemàticament.

3.- Amb el document de compra signat i el justificant d’haver presentat l’impost hauràs d’anar a les oficines del club i posaran les accions al teu nom.


HERÈNCIA

Si les accions estaven a nom d’una persona morta hauràs d’incloure-les en la partició d’herència que es realitza davant Notario. Si ja vas fer l’herència i vas oblidar incloure-les hauràs de tornar al Notari, juntament amb tots els hereus (i els hereus dels hereus si algun d’aquests últims també ha mort) i fer una addició d’herència.

Tant l’escriptura de partició d’herència com l’addició d’herència estan subjectes a l’impost de successions i hauràs de liquidar l’impost de Successions abans en l’Agència Tributària competent (model 650). Des de la Notaria et poden fer tots els tràmits i et diran la documentació a portar, que normalment sol ser:

1.- Certificat de defunció del Registre Civil.
2.- Testament o acta de declaració d’hereus.
3.- Certificat d’actes d’últimes voluntats.
4.- Certificat de titularitat de les accions.

Una vegada realitzats els tràmits notarials, hauràs d’anar amb tota la documentació a les oficines del Llevant, perquè posen les accions al teu nom.