Convocatòria Assemblea General Extraordinària

Benvolguts associats,

L’Associació “FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE” convoca a tots els seus associats per a la celebració de la propera Assemblea General Extraordinària, que tindrà lloc el dilluns 11 de desembre del 2017 a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria, en l’Ateneu Marítim de València, situat al carrer de la Reina, número 68, codi postal 46011 de València, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r Ratificació del nomenament dels càrrecs de la Junta Directiva nomenats en Assemblea General i Extraordinària de 22 de juny de 2017; o si escau, nomenament, cessament i/o renovació dels susdits per a la seva inscripció en termini en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana.

2n Fixació de la postura de l’Associació en la propera Junta General d’Accionistes del Llevant UE SAE.

3r Precs i preguntes.

Sense un altre particular i amb el desig de poder comptar amb la vostra presència en l’Assemblea, rebeu una cordial salutació.

Junta Directiva de FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE