Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària

Benvolguts associats,

L’Associació “FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE” convoca a tots els seus associats per a la celebració de la propera Assemblea General Extraordinària, que tindrà lloc el diumenge 2 de desembre del 2018 a les 10:30 hores en primera convocatòria i a les 11:00 hores en segona convocatòria, en el domicili de la Asociació, amb el següent

ORDRE DEL DIA

En Assemblea General Ordinària

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

2. Lectura i aprovació, si escau, de la memòria anual de *gestió.

3. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals.

4. Examen i aprovació, si escau, dels pròxims pressupostos.

En Assemblea General Extraordinària

1. Nomenament, cessament i/o renovació dels càrrecs de la Junta Directiva. Reestructuració FROG.

2. Fixació de la postura de l’Associació en la pròxima Junta General d’Accionistes del Llevant UE SAE.

3. Valorar adhesió a FASFE: Federació d’Accionistes i Socis del Futbol Español

4. Precs i preguntes.

Sense un altre particular i amb el desig de poder comptar amb la vostra presència en l’Assemblea, rebeu una cordial salutació.

Junta Directiva de FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE