El control del Llevant UE no pot vendre’s per 5 milions d’euros

Divendres passat 4 d’agost de 2023, el Patronat de la Fundació Llevant UE Cent Anys va acordar iniciar la negociació per a acceptar el pla de viabilitat financera proposat per José Danvila, un pla que inclou, a més d’un préstec de 10 milions d’euros -que, a diferència dels altres molts que té signats el Llevant UD (com per exemple, el de 60 milions amb EDR), implica la concessió al prestador de la gestió del club, la qual cosa ja de per si mateix és summament perillosa-, la venda del 50% de les accions de la Fundació al Sr. Danvila per 5 milions d’euros.

Aqueixa venda, de fet, suposa no sols que el Sr. Danvila passe a disposar del 30% del total de les accions del Llevant UE, sinó que, tenint en compte l’actual estructura d’elecció de patrons de la Fundació, pot controlar directament l’elecció de 12 dels 23, a més dels 3 consellers que elevarien el número a 15, és a dir, el control indiscutible de la Fundació.

Tenint en compte això, amb el 30% de les accions que tindria al seu nom i el 30% que controlaria a través de la Fundació, Danvila, per 5 milions d’euros -els altres 10 són un préstec que se li retornarà amb interessos, no una injecció directa de capital en el club a través d’una ampliació-, repetisc, per 5 milions d’euros, passaria a controlar el 60% del Llevant UE SAE.

Aquesta decisió ens sembla absolutament inacceptable per diversos motius:

1.- Es pren obviant l’opinió de la totalitat dels accionistes del Llevant UE SAE amb l’única excepció de la Fundació.

2.- No s’ha produït un procés de lliure concurrència que permetera accedir a vendre aquest percentatge de poder en el Llevant UE per una quantitat superior.

3.- Existeixen moltes opcions millors si és veritat que no es vol aprofitar una situació de feblesa econòmica del club per a fer-se amb ell.

De fet, l’ampliació de capital per 5 milions que traslladem en la nostra Proposta de Consens permetria acudir a tots els actuals accionistes del Llevant UE i, en cas de ser necessari, Danvila o qualsevol altre gran accionista podria completar-la amb major legitimitat.

Això, a més d’una cosa òbvia que increïblement s’està passant per alt: qui necessita els diners és el Llevant UE, no una Fundació econòmicament sanejada i que tindria lògics problemes legals per a fer arribar els diners al club. Per tant, és al club, i no a la Fundació, al qui ha de fer-se-li arribar els diners.

D’altra banda, el passat 4 d’agost, i arreplegant el sentir del president de la Fundació, Vicente Furió, expressat davant tots els membres del Patronat presents, que és necessari tenir en compte (5 vots dels patrons així ho van recolzar), l’existència d’una voluntat de consens en aquest, vaig sol·licitar formar part de la comissió negociadora del contracte definitiu amb Danvila, possibilitat que se’m va ser denegada sense mediar votació, circumstància amb la qual procedisc a manifestar públicament la meua absoluta disconformitat.

En aquest sentit, s’han iniciat les negociacions amb l’equip de Danvila sense ni tan sols acordar en Comissió Executiva les línies roges a considerar, la qual cosa em sembla d’una gravetat considerable.

Vull recordar públicament a tots els membres del Patronat que la nostra responsabilitat és vetlar pels interessos de la Fundació i del Llevant UE, responsabilitat amb la qual, actuant de la present manera, i acceptant una venda d’accions tan innecessària com lesiva per als interessos de totes dues institucions, no s’està complint, amb les conseqüències legals que això pot implicar per als propis patrons.

Carlos Ayats / President del FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE