El FROG accepta en Assemblea la seua condició de patró de la Fundació, nomena al seu representant i remodela la seua Junta Directiva

El FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE, va celebrar la vesprada del passat dijous 22 de juny Assemblea General Ordinària i Extraordinària.

En la reunió ordinària, van ser aprovats per unanimitat tant la memòria anual de gestió com els comptes anuals i el pressupost del pròxim exercici.

Posteriorment, en l’Assemblea General Extraordinària, es va acordar remodelar la Junta Directiva de l’associació, que queda definitivament, de manera oficial, de la següent manera:

President: D. Carlos Ayats Pérez
Vicepresident 1º: D. Tomás Francisco Pérez Fontelles
Vicepresident 2º: D. Vicente Salvador Martínez Alpuente
Secretari: D. Jorge Lacasa Roque
Tresorera: Dª. María Joaquina Moll Ripoll
Vocal 1º: D. Miguel Huertes Ordoño
Vocal 2º: D. Eloi Blasco Pla
Vocal 3º: D. José Francisco Zorraquino Martínez
Vocal 4º: D. Vicente Cosido Carles
Vocal 5º: D. Víctor Gisbert Algaba
Vocal 6º: D. Andrés González Coronado
Vocal 7º: D. Ángel Navarro Moros
Vocal 8ª: D. José María García Sanz
Vocal 9º: D. Norberto Piñango Ripollés

Així mateix, també per unanimitat, l’Assemblea va decidir acceptar la condició del FROG de patró institucional de la Fundació Comunitat Valenciana Llevant UE Cent Anys i que el seu representant en la mateixa siga el president de l’associació, D. Carlos Ayats Pérez.

A més, amb la finalitat d’enfortir l’estructura del FROG, es va procedir a crear quatre comissions de treball, dirigides per les següents persones:

Comissió Cultural: D. Vicente Salvador Martínez Alpuente
Comissió de Captació: D. Eloi Blasco Pla
Comissió Econòmica: D. Víctor Gisbert Algaba
Comissió Jurídica: D. Jorge Lacasa Roque

Totes aquestes comissions estan completament obertes a la incorporació de qualsevol llevantinista que compartisca els principals objectius del FROG, que són la defensa dels interessos del Llevant UE SAE, els seus afeccionats i accionistes, a través de la democratització del club i la independència entre el Consell d’Administració del Llevant UE SAE i la Fundació Llevant UE Cent Anys, posseïdora de la majoria accionarial de la SAE.

Per a formar part de qualsevol de les comissions, associar-te al FROG o rebre informació sobre l’associació, escriu a froglevante@gmail.com