El FROG renova càrrecs, aprova la modificació del seus estatuts i posa en marxa la consulta als seus associats de cara al 6J

El FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE ha aprovat aquesta vesprada, en Junta General Ordinària i Extraordinària, la renovació de la seua junta directiva, la modificació dels seus estatuts -amb la finalitat d’habilitar la possibilitat de dur a terme les juntes de manera telemàtica- i la posada en marxa de la pertinent consulta als seus associats de cara a la votació que ha de ratificar o no la confiança en l’actual Consell d’Administració en el pròxim Patronat de la Fundació de la CV Llevant UE Cent Anys, que tindrà lloc el 6 de juny de 2022.

La votació, com és habitual, es durà a terme a través d’un enllaç que arribarà al correu electrònic de cada associat, permetent un únic vot per persona. Així mateix, en la Junta Ordinària, han sigut aprovades tant la memòria anual de gestió com els comptes anuals i el pressupost del pròxim exercici.

La junta directiva continuarà presidida per Carlos Ayats, amb Víctor Gisbert com a vicepresident primer i Tomás Pérez com a vicepresident segon; Jorge Lacasa continuarà realitzant la labor de secretari i Norberto Piñango, la de tresorer. Completen l’equip directiu, en qualitat de vocals: Miguel Huertas, Vicente Cosido, Eloi Blasco, Juan Ramón Monsell, Francisco Javier Juan i Federico Pascual.