El FROG sol•licita formalment l’inici del procés de renovació dels estatuts de la Fundació i demana promoure la reforma dels estatuts del Llevant UE SAE

El FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE ha sol·licitat, de manera oficial -el passat 14 de març al president de la Fundació, Vicente Furió, i ahir dilluns, 21 de març, a la Comissió Executiva de la mateixa- l’inici del procés de renovació dels Estatuts de la Fundació Llevant UE Cent Anys.

Una vegada acceptat pel president i l’Executiva plantejar aquesta possibilitat, seguint els passos establits en els actuals Estatuts (article 16.d), serà el pròxim Patronat de la Fundació, a celebrar abans del pròxim 30 de juny, qui decidisca si escau o no crear una comissió per a tal fi.

El nostre objectiu, com és públic des de fa temps, i portem treballant des de fa mesos, és una modificació d’aquests Estatuts a partir, com hem comunicat oficialment als nostres companys patrons de la Fundació, dels següents dos objectius:

1.- Que la major part possible del llevantinisme se senta representada per la Fundació.

2.- Que, mentre la Fundació tinga en el seu poder un percentatge majoritari o, almenys, significatiu d’accions del Llevant UE SAE (igual o superior al 10% del total del capital social), puga dur a terme una fiscalització de la gestió realitzada pels administradors del club eficaç i completament independent i aliena als interessos d’aquests.

De cara a la citada modificació estatutària, el FROG ha preparat una proposta de nou text que, després de l’acordat ahir en la Comissió Executiva, posarà a la disposició de la resta de patrons amb la justificació concreta de cada alteració del text actual.

Així mateix, també d’acord amb els 4 objectius marcats el mes de gener passat (Els 4 pilars del futur Llevant UE | FROG Levante), el FROG ha demanat oficialment que la Fundació, en la seua actual qualitat d’accionista majoritària del Llevant UE SAE, promoga la reforma, també, dels Estatuts del club, amb dues finalitats principals:

1.- Incloure la limitació de la presència en el consell d’administració de la societat a un màxim de dues legislatures, i de cada legislatura, a un màxim de 6 anys.

2.- Tendir a l’equilibri de poders en l’estructura principal de l’organització, evitant estructures piramidals que aglutinen el mateix, fonamentalment, en una única persona o grup de persones.