El FROG valora els avanços de la negociació entre la Fundació i José Danvila, però manté les seues línies roges

Després de la reunió de la Comissió Executiva mantinguda aquest matí en l’estadi Ciutat de València, des del FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE, valorem positivament els avanços produïts en la negociació entre la Fundació Llevant UE Cent Anys i José Danvila de cara a la signatura del futur acord de viabilitat definitiu entre totes dues parts, però mantenim les nostres línies roges expressades en el comunicat del passat 9 d’agost, motiu pel qual ens hem abstingut en la votació d’aquest matí sobre el document base exigit per la Lliga com a garantia de l’operació.

A aqueix respecte, volem manifestar:

1.- Tal com hem traslladat a l’inici de la reunió, no procedeix parlar d’acord vinculant, ja que, com indica el propi esborrany del term-sheet, l’acord necessita ser confirmat pel Patronat en virtut de l’article 5 dels Estatuts de la Fundació, no podent, per tant, tenir la consideració de vinculant per acord de la Comissió Executiva.

Així mateix, segons article 16 de la Llei de Fundacions, “no són delegables l’aprovació dels comptes i del pla d’actuació, la modificació dels Estatuts, la fusió i la liquidació de la Fundació ni aquells actes que requerisquen l’autorització del Protectorat”, per la qual cosa entenem que s’estan fixant unes bases, no adquirint cap compromís definitiu.

A més, com també hem recordat aquest matí, el contracte final requerirà no sols l’acord per majoria de 2/3 del nombre total de patrons de la Fundació (art. 5 Estatuts Fundació Llevant UE Cent Anys) i l’autorització prèvia del Protectorat de Fundacions (art. 21 de la Llei de Fundacions), sinó també, en virtut de l’article 67 de la Llei de l’Esport, l’autorització prèvia del Consell Superior d’Esports.

2.- En aquest sentit, l’obligació de la Fundació és, i ho serà fins i tot després de la signatura amb José Danvila si es manté (com lògicament esperem) la reversibilitat sine die pactada en l’acord base, atendre i estudiar qualsevol proposta financera que aspire a millorar les condicions oferides per Danvila.

Per això, tal com li hem manifestat abans de la reunió a Miguel Ángel Valiente que faríem, hem sol·licitat la valoració de l’auditoria contractada per al procés, BDO, de l’oferta millorada feta arribar anit a la Fundació pel seu equip de treball.

En aquest aspecte, assenyalar que BDO, a la qual Valiente ja li va fer arribar directament la proposta anit, ha indicat que segueix sense considerar vinculant la documentació de finançament presentat, per la qual cosa manté la seua valoració final negativa en aquest aspecte.

3.- Valorem positivament que Danvila haja accedit, en la negociació, a obligar-se a no participar amb el seu paquet accionarial en les votacions de la Junta General d’Accionistes referents no sols a l’elecció de patrons, sinó a qualsevol aspecte de la Fundació en si.

És fonamental, com portem defensant des de la nostra creació en 2016, que la Fundació i el Consell d’Administració del Llevant UE funcionen amb una independència real i necessària.

4.- Malgrat l’anterior, com li hem traslladat directament a José Danvila i com també li hem transmès aquest matí a la resta de patrons de la Comissió Executiva (amb una acceptació, per cert, bastant favorable), continuem sol·licitant -en virtut de l’exposat en el nostre Pla de Consens-, que la compra del 50% de les accions a la Fundació siga substituïda per una ampliació de capital pel mateix import, 5 milions d’euros, que faça que els diners vagen directament a qui els necessita (el Llevant UE, no la Fundació), que permeta als actuals accionistes concórrer a aquesta, i que evite, i no és un tema menor, potencials problemes jurídics i/o burocràtics.

5.- Així mateix, i malgrat que seguim sense compartir bona part de les formes i el fons del procés -la dificultat per a accedir a documentació clau, l’incomprensible no ajornament del Patronat del passat 4 d’agost davant les modificacions d’última hora de BDO, el veto al fet que el FROG participara directament en la negociació amb Danvila o la negativa a la sol·licitud del propi FROG de fer una due diligence al principi del procés amb l’excusa que no donava temps (avui ja la tindríem i coneixeríem la realitat financera del club)-, agraïm a la Comissió Executiva que haja sol·licitat la col·laboració d’un expert independent com Pedro Lizondo en la concreció de les fites economicofinanceres claus en l’acord final perquè la Junta General d’Accionistes recolze o no, anualment, la labor del futur nou Consell d’Administració del club.