Els 4 pilars del futur Llevant UE

Davant la conjuntura actual del Llevant UE, sumit en una greu crisi a tots els nivells de la qual el Consell d’Administració no assumeix cap responsabilitat emparat en el suport cec i acrític d’una Fundació que, avui dia, en el millor dels casos, no representa a un sector important del llevantinisme, el FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE, manifesta públicament la seua intenció d’intensificar el seu treball per a la consecució dels quatre següents objectius, que han de ser, en la nostra opinió, els que sustenten el futur del Llevant UE:

1.- La Fundació ha de deixar de controlar la SAE a través de la tinença de la majoria accionarial. La Fundació Llevant UE Cent Anys va adquirir en el seu moment el 74,71% de les accions del Llevant UE SAE gràcies a un préstec realitzat amb diners públics amb l’objectiu de servir de mera transmisora dels títols, no d’exercir el control de la SAE, circumstància per a la qual manca de legitimitat.

Aquest mes de maig de 2022, la Fundació acabarà de retornar el préstec concedit per l’IVF, per la qual cosa ni tan sols l’excusa de l’estabilitat financera del club escau.

La Fundació té l’obligació moral de complir amb el seu objectiu fundacional i mantenir, com a màxim, un percentatge residual de títols, passant a funcionar única i exclusivament per a les finalitats socials, solidàries i de promoció dels valors del club per a les quals ha demostrat estar àmpliament preparada.

2.- La Fundació ha de funcionar de manera autònoma respecte al Llevant UE SAE. El vincle entre totes dues entitats no ha d’anar més enllà de la lògica relació entre dues institucions afins. Financerament, la Fundació ha de ser autosuficient i disposa de sobrats recursos per a això, començant pel seu paquet accionarial del Llevant UE SAE, que avui dia supera el 62% del total de l’entitat.

Els treballadors del Llevant UE SAE no han d’exercir cap mena de labor ni marcar cap directriu en el funcionament de la Fundació, contràriament a com succeeix en l’actualitat.

3.- Límit màxim de dues legislatures per a president i membres del Consell d’Administració del Llevant UE SAE. L’eternització en el poder, en qualsevol àmbit, genera els vicis de sobres coneguts i que, avui dia, són sens dubte part de l’origen dels actuals problemes del Llevant UE SAE.

És per això que cap president ni conseller del Llevant UE SAE haurà de romandre més de dues legislatures en el càrrec.

Aquesta limitació haurà de figurar en els Estatuts oficials de la SAE.

4.- Consolidació d’una identitat pròpia clarament definida. El Llevant UE SAE no ha de ser un club més en el qual els jugadors, tècnics i altres treballadors exercisquen la seua labor merament professional.

El Llevant UE SAE ha de treballar per a consolidar unes senyals d’identitat pròpies, clarament definides, amb les quals ens identifiquem tant els aficionats com qualsevol empleat del club.

Aquestes senyals d’identitat han d’estar basades en la nostra tradició i valors, i la seua promoció i consolidació han de rebre un tracte prioritari per part de tots els sectors del llevantinisme, començant, òbviament, pels gestors de la SAE.