Quant val l’acció del Llevant UE?

El preu de l’acció d’una Societat Anònima Esportiva (SAE) com és el Llevant UE no és un preu únic. Si vols comprar accions i coneixes a algú que estiga disposat a vendre-te-les pots acordar el preu que vulgues. 10€, 60€, 100€. El que vulgues. Això és així perquè cal diferencia fins a 3 possibles “preus”:

– Valor de mercat
– Valor nominal
– Valor comptable


El valor de mercat, també conegut com el valor de venda, és el que vulgues. El preu que estigues disposat a comprar i pel qual estiguen disposat a vendre’t. La Fundació Llevant UE Cent Anys en ven actualment accions a 135€. Anteriorment va vendre a 67,80€ i, en nombroses ampliacions, es van vendre a 60,10€.


El valor nominal és el que fixen els estatuts del Llevant. Aqueix valor és 60,10€ i llevat que es modifiquen els estatuts aqueix serà el seu valor. Des de la conversió del Llevant a SAE aqueix ha sigut el seu valor.


El valor comptable és un valor teòric que es calcula dividint dos valors: el valor del patrimoni net del club i el nombre total d’accions que componen el capital social.

– El valor del patrimoni net figura en els Comptes Anuals que en el Llevant fa públiques en el seu web en la secció de Transparència a més d’en el Registre Mercantil.

– El nombre total d’accions del Llevant UE actualment és de 124.815 accions. Aquesta dada figura en els estatuts del club.

A títol d’exemple et mostrem el valor teòric comptable de l’acció del Llevant els últims anys:

2022: 25,58€
2021: 94,86€
2020: 334,94€
2019: 334,32€
2018: 233,84€
2017: 199,10€
2016: 178,38€


Finalment, podríem afegir que en el preu de compra d’accions influeix bastant el número de compra. No és el mateix comprar una acció aïllada o unes poques accions, que a penes confereixen drets, que comprar un paquet accionarial que t’atorgue cert control sobre la societat.