El FROG sol•licita a la directiva del Llevant UE que separe de la votació, en la Junta General, la modificació del estatuts, necessària per imperatiu legal, i l’augment del sou del president, concepte evidentment diferent

El FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE, vol sol·licitar a la Junta Directiva del Llevant UD SAE que, en la pròxima Junta General d’Accionistes, que tindrà lloc el dilluns 16 de desembre, es duguen a terme dues votacions diferents per a les dues decisions diferents aglutinades el punt 3 d’aquesta.

L’ordre del dia inclou en un únic punt, el tercer, tant la modificació de l’article 15 dels Estatuts Socials de l’entitat, com la fixació de la retribució dels consellers executius de la societat, és a dir, fet i fet, l’augment de sou del president Quico Catalán.

Tots dos conceptes no han de votar-se junts, atès que no tenen res que veure. La modificació de l’article 15 ha de realitzar-se per imperatiu legal. De fet, està pendent des de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de Societats de Capital per a la millora del govern corporatiu, i és més urgent encara arran de la interpretació del Tribunal Suprem de la mateixa el 26 de febrer de 2018.

No escau, per tant, l’argument esgrimit pel Consell que aquesta modificació es realitza “per exprés desig del Sr. President”. No. Aquesta modificació ha de fer-se perquè la llei obliga a això, i no és conseqüència de cap desig, ho tinga o no, del president.

Òbviament, el vot, en aquest sentit, si no es vol incomplir la llei, ha de ser favorable.

No obstant, això no deuria, si es vol procedir amb ètica i honestedat, arrossegar el vot favorable a un augment de sou que ha de ser prou argumentat i justificat davant els accionistes. I després, lògicament per separat, procedir a votar-ho.

Confiant que el Consell d’Administració procedisca, lògicament, a separar totes dues votacions, fem arribar el present comunicat al seu secretari, Jorge Lucas.