Qui som

El FROG (Fòrum de Responsabilitat i Opinió Granota) és una associació que naix amb l’únic objectiu de defensar els interessos del Llevant UE.

Té el seu origen en una conversa entre dos llevantinistes, el periodista Carlos Ayats i l’exvicepresident del club Tomás Pérez, que al costat del director d’orquestra Vicente Martínez Alpuente van reunir a 100 accionistes del Llevant UE per al 18 d’octubre de 2016, fer pública la seua intenció d’iniciar els tràmits de constitució de l’associació. El 28 d’octubre del mateix mes es va signar l’acta de constitució i es va presentar a inscripció en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana.

Hui en dia, formen part de l’associació més de 500 accionistes.

 

Finalitats de l’associació

1.- La defensa de l’interés i el patrimoni social del Llevant UE, dels interessos dels seus accionistes, i la protecció conjunta dels drets socials d’aquests, dins del marc jurídic legal vigent, sempre que els accionistes siguen del Llevant UE SAE.

2.- La promoció dels valors del llevantinisme, entés aquest com a activitat esportiva-cultural, en col·laboració amb entitats i/o associacions dependents o no del Llevant UE, promovent actes de qualsevol tipus dirigits a la divulgació de l’esperit esportiu llevantinista.