Insuficient

Un suspens a contracor per part de la majoria dels patrons (en una temporada amb evidents problemes socials, institucionals i econòmics, i coronada amb un doble descens dels dos principals equips de l’entitat) i confiança absoluta (a excepció únicament del FROG) en l’actual Consell que presideix Quico Catalán per a revertir la situació sense passar ni tan sols per la convocatòria d’una Junta General d’Accionistes.

Això és el que ha decidit el Patronat de la Fundació de la CV Llevant UE Cent Anys en la seua reunió d’aquesta vesprada, un conclave en el qual Catalán ha reconegut el seu propi suspens alhora que ha afirmat sentir-se convençut, il·lusionat i amb forces per a continuar liderant un projecte, això sí, del que no ha concretat absolutament res amb la connivència de la majoria de patrons presents.

Es tracta, sens dubte, d’un ‘examen’ insuficient, un mer tràmit passat pobrament de puntetes per part dels responsables, teòricament, de fiscalitzar la labor de l’actual Consell d’Administració i vetlar pels interessos del Llevant UE.

Deuria, com a mínim, convidar a reflexionar a bona part del Patronat, el fet que hi haja hagut una predisposició major per part del propi Catalán a reconèixer el seu suspens que de la majoria de patrons a qualificar negativament una temporada inqüestionablement desastrosa.

Deuria, així mateix, preguntar-se el Patronat si posseeix la legitimitat moral suficient com per a negar la possibilitat als accionistes de valorar el succeït aquesta temporada en una Junta General d’Accionistes en la qual, a més, puga demanar-se explicacions a un Consell d’Administració al qual els seus continus errors li continuen eixint extraordinàriament barats… per no dir completament gratis.

Carlos Ayats
President del FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE

El FROG suspèn Quico Catalán i votarà hui contra la continuïtat de l’actual Consell d’Administració

Un 95,17% dels 290 associats del FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE que han respost a la consulta realitzada des de dimecres passat fins a les 12 hores d’aquest mateix matí suspenen la gestió de la present temporada 2021-22 de l’actual Consell d’Administració del Llevant UE presidit per Quico Catalán.

Així mateix, un 86,55% considera que la Fundació no ha de ratificar la seua confiança en l’actual Consell, per la qual cosa el FROG defensarà aquesta posició en la Junta Extraordinària del Patronat de la Fundació de la CV Llevant UE Cent Anys que tindrà lloc aquesta vesprada.

El FROG renova càrrecs, aprova la modificació del seus estatuts i posa en marxa la consulta als seus associats de cara al 6J

El FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE ha aprovat aquesta vesprada, en Junta General Ordinària i Extraordinària, la renovació de la seua junta directiva, la modificació dels seus estatuts -amb la finalitat d’habilitar la possibilitat de dur a terme les juntes de manera telemàtica- i la posada en marxa de la pertinent consulta als seus associats de cara a la votació que ha de ratificar o no la confiança en l’actual Consell d’Administració en el pròxim Patronat de la Fundació de la CV Llevant UE Cent Anys, que tindrà lloc el 6 de juny de 2022.

La votació, com és habitual, es durà a terme a través d’un enllaç que arribarà al correu electrònic de cada associat, permetent un únic vot per persona. Així mateix, en la Junta Ordinària, han sigut aprovades tant la memòria anual de gestió com els comptes anuals i el pressupost del pròxim exercici.

La junta directiva continuarà presidida per Carlos Ayats, amb Víctor Gisbert com a vicepresident primer i Tomás Pérez com a vicepresident segon; Jorge Lacasa continuarà realitzant la labor de secretari i Norberto Piñango, la de tresorer. Completen l’equip directiu, en qualitat de vocals: Miguel Huertas, Vicente Cosido, Eloi Blasco, Juan Ramón Monsell, Francisco Javier Juan i Federico Pascual.

LST i FROG, a la recerca de possibles solucions a l’actual crisi del Llevant UE

Amb motiu de la preocupant situació que travessa el Llevant UE després del doble descens esdevingut la setmana passada i l’actual deriva econòmica de l’entitat, la plataforma Levante Somos Todos (LST) i el FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE hem mantingut una extensa reunió de treball durant la tard-nit d’avui.

En ella, hem dut a terme una profunda anàlisi de la realitat actual del club i la gestió dels seus actuals administradors, així com iniciat la cerca de possibles solucions que puguen permetre millorar el present i futur del Llevant UE en tots els àmbits.

Trobats nombrosos punts en comú, totes dues associacions hem acordat iniciar un procés de col·laboració que permeta promoure les, al nostre entendre, evidentment necessàries iniciatives de canvi que urgeix dur a terme en el club que ens uneix a tots.

No és seriós, ni responsable

Ahir, consumat el descens del filial masculí, al qual cal sumar el descens del primer equip masculí, una de les pitjors campanyes de la història del primer equip femení, la grisa temporada de la secció de futbol sala i la preocupant situació econòmica de l’entitat, des del FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE sol·licitarem al president de la Fundació, Vicente Furió, la convocatòria d’una reunió urgent del Patronat per a valorar la gestió de l’actual Consell d’Administració i la pertinència de la seua continuïtat.

La seua resposta, decebedora, és que després de consultar a alguns patrons (no té necessitat de fer-ho, ja que té com a president potestat per a convocar-la en virtut de l’article 17.2 dels Estatuts), aquesta reunió no se celebrarà, mantenint per tant els terminis previstos, que no són uns altres que els inicialment subjectes als temps que puga marcar el president del club, Quico Catalán.

Des del FROG, entenem que no és seriós, ni responsable, que una temporada amb desastres de tal magnitud no requerisca, ni tan sols, una reunió urgent d’anàlisi de la gestió per part del màxim accionista del Llevant UE SAE, que no és un altre que la Fundació de la CV Llevant UE Cent Anys.

Aquesta inacció, que al nostre entendre suposa un greu desistiment de funcions, no fa sinó avalar la urgent necessitat que la Fundació deixe de controlar la majoria accionarial de la SAE, més encara quan avui mateix ha abonat l’últim termini del préstec sol·licitat a l’IVF per a la compra de les accions de Pedro Villarroel en 2009 i, per tant, ja no existeix cap obligació en aqueix sentit.

La Fundació, creada inicialment com a mer element transicional per a traslladar les accions al llevantinisme, manca de cap legitimitat per a eternitzar-se com a posseïdor de la majoria accioniarial del Llevant UE, i molt menys, per a funcionar com un òrgan dependent dels temps marcats per un Consell d’Administració la labor de la qual, per responsabilitat, té l’obligació de fiscalitzar.

Carlos Ayats Pérez
Presidente del FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE

El FROG sol·licita al president de la Fundació la convocatòria d’un patronat urgent per a valorar la continuïtat de l’actual Consell d’Administració del Llevant UE

El FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE, ha sol·licitat fa uns minuts al President de la Fundació de la CV Llevant UD Cent Anys, Vicente Furió, la convocatòria d’una reunió urgent del Patronat de la Fundació per a, en la seua qualitat de representant del màxim accionista del Llevant UE SAE, valorar la continuïtat de l’actual Consell d’Administració.

Adjuntem la comunicació transmesa:

“A l’atenció del Sr. President,

Una vegada consumats tant el descens del primer equip masculí del Llevant UE a la 2a Divisió com el descens del filial masculí a la 5a divisió nacional (3a RFEF), davant la preocupació per les conseqüències econòmiques, socials i esportives derivades de tals successos, i tenint en compte, així mateix, els seriosos dubtes existents sobre la correcta gestió del club durant els últims exercicis, i especialment durant aquesta última temporada, des del FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE, sol·licitem al president de la Fundació de la CV Llevant UE Cent Anys, Sr. Vicente Furió, la convocatòria urgent del Patronat de la Fundació per a valorar la continuïtat o no, en les seues funcions, de l’actual Consell d’Administració del Llevant UE i, si escau, posteriorment, la sol·licitud de convocatòria de la Junta General Extraordinària d’Accionistes corresponent.

Atentament,
Carlos Ayats Pérez
President del FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE”

Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària

Benvolguts associats,

L’Associació “FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE” convoca a tots els seus associats per a la celebració de la propera Assemblea General Extraordinària, que tindrà lloc el divendres 27 de maig de 2022 a les 17:00 hores en primera convocatòria, i a les 17:30 hores en segona convocatòria, en el domicili de la Asociació, amb el següent

ORDRE DEL DIA

En Assemblea General Ordinària

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

2. Lectura i aprovació, si escau, de la memòria anual de *gestió.

3. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals.

4. Examen i aprovació, si escau, dels pròxims pressupostos.

En Assemblea General Extraordinària

1. Reforma d’estatuts (addició article 14 bis).

2. Nomenament, cessament i/o renovació dels càrrecs de la Junta Directiva.

3. Precs i preguntes.

Sense un altre particular i amb el desig de poder comptar amb la vostra presència en l’Assemblea, rebeu una cordial salutació.

Junta Directiva de FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE

El FROG sol•licita formalment l’inici del procés de renovació dels estatuts de la Fundació i demana promoure la reforma dels estatuts del Llevant UE SAE

El FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE ha sol·licitat, de manera oficial -el passat 14 de març al president de la Fundació, Vicente Furió, i ahir dilluns, 21 de març, a la Comissió Executiva de la mateixa- l’inici del procés de renovació dels Estatuts de la Fundació Llevant UE Cent Anys.

Una vegada acceptat pel president i l’Executiva plantejar aquesta possibilitat, seguint els passos establits en els actuals Estatuts (article 16.d), serà el pròxim Patronat de la Fundació, a celebrar abans del pròxim 30 de juny, qui decidisca si escau o no crear una comissió per a tal fi.

El nostre objectiu, com és públic des de fa temps, i portem treballant des de fa mesos, és una modificació d’aquests Estatuts a partir, com hem comunicat oficialment als nostres companys patrons de la Fundació, dels següents dos objectius:

1.- Que la major part possible del llevantinisme se senta representada per la Fundació.

2.- Que, mentre la Fundació tinga en el seu poder un percentatge majoritari o, almenys, significatiu d’accions del Llevant UE SAE (igual o superior al 10% del total del capital social), puga dur a terme una fiscalització de la gestió realitzada pels administradors del club eficaç i completament independent i aliena als interessos d’aquests.

De cara a la citada modificació estatutària, el FROG ha preparat una proposta de nou text que, després de l’acordat ahir en la Comissió Executiva, posarà a la disposició de la resta de patrons amb la justificació concreta de cada alteració del text actual.

Així mateix, també d’acord amb els 4 objectius marcats el mes de gener passat (Els 4 pilars del futur Llevant UE | FROG Levante), el FROG ha demanat oficialment que la Fundació, en la seua actual qualitat d’accionista majoritària del Llevant UE SAE, promoga la reforma, també, dels Estatuts del club, amb dues finalitats principals:

1.- Incloure la limitació de la presència en el consell d’administració de la societat a un màxim de dues legislatures, i de cada legislatura, a un màxim de 6 anys.

2.- Tendir a l’equilibri de poders en l’estructura principal de l’organització, evitant estructures piramidals que aglutinen el mateix, fonamentalment, en una única persona o grup de persones.

Els 4 pilars del futur Llevant UE

Davant la conjuntura actual del Llevant UE, sumit en una greu crisi a tots els nivells de la qual el Consell d’Administració no assumeix cap responsabilitat emparat en el suport cec i acrític d’una Fundació que, avui dia, en el millor dels casos, no representa a un sector important del llevantinisme, el FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE, manifesta públicament la seua intenció d’intensificar el seu treball per a la consecució dels quatre següents objectius, que han de ser, en la nostra opinió, els que sustenten el futur del Llevant UE:

1.- La Fundació ha de deixar de controlar la SAE a través de la tinença de la majoria accionarial. La Fundació Llevant UE Cent Anys va adquirir en el seu moment el 74,71% de les accions del Llevant UE SAE gràcies a un préstec realitzat amb diners públics amb l’objectiu de servir de mera transmisora dels títols, no d’exercir el control de la SAE, circumstància per a la qual manca de legitimitat.

Aquest mes de maig de 2022, la Fundació acabarà de retornar el préstec concedit per l’IVF, per la qual cosa ni tan sols l’excusa de l’estabilitat financera del club escau.

La Fundació té l’obligació moral de complir amb el seu objectiu fundacional i mantenir, com a màxim, un percentatge residual de títols, passant a funcionar única i exclusivament per a les finalitats socials, solidàries i de promoció dels valors del club per a les quals ha demostrat estar àmpliament preparada.

2.- La Fundació ha de funcionar de manera autònoma respecte al Llevant UE SAE. El vincle entre totes dues entitats no ha d’anar més enllà de la lògica relació entre dues institucions afins. Financerament, la Fundació ha de ser autosuficient i disposa de sobrats recursos per a això, començant pel seu paquet accionarial del Llevant UE SAE, que avui dia supera el 62% del total de l’entitat.

Els treballadors del Llevant UE SAE no han d’exercir cap mena de labor ni marcar cap directriu en el funcionament de la Fundació, contràriament a com succeeix en l’actualitat.

3.- Límit màxim de dues legislatures per a president i membres del Consell d’Administració del Llevant UE SAE. L’eternització en el poder, en qualsevol àmbit, genera els vicis de sobres coneguts i que, avui dia, són sens dubte part de l’origen dels actuals problemes del Llevant UE SAE.

És per això que cap president ni conseller del Llevant UE SAE haurà de romandre més de dues legislatures en el càrrec.

Aquesta limitació haurà de figurar en els Estatuts oficials de la SAE.

4.- Consolidació d’una identitat pròpia clarament definida. El Llevant UE SAE no ha de ser un club més en el qual els jugadors, tècnics i altres treballadors exercisquen la seua labor merament professional.

El Llevant UE SAE ha de treballar per a consolidar unes senyals d’identitat pròpies, clarament definides, amb les quals ens identifiquem tant els aficionats com qualsevol empleat del club.

Aquestes senyals d’identitat han d’estar basades en la nostra tradició i valors, i la seua promoció i consolidació han de rebre un tracte prioritari per part de tots els sectors del llevantinisme, començant, òbviament, pels gestors de la SAE.

Un llevantinisme inconformista, viu i actiu

Si alguna cosa ha caracteritzat al llevantinisme, sens dubte, des del seu naixement fins al dia d’avui, és la seua inqüestionable capacitat de supervivència i de lluita davant l’adversitat. La fusió de la postguerra (tan enriquidora a llarg termini com contranatural en aquell moment), el risc evident de caure a Regional a principis dels 70, el doble descens d’inicis dels 80, el concurs de creditors en el qual encara, avui dia, continuem immersos…

Pocs clubs, si és que n’hi ha, han sigut més vegades posats a prova en situacions extremes que el Llevant UE. I sempre hem sobreviscut… i eixit més forts. El vertader Orgull Granota és la nostra resiliència. Contra tot i contra tots.

Per això, l’endormiscament del nostre esperit combatiu durant els últims anys manca de sentit. Els focus de l’elit i la pluja de milions provinents dels drets de televisió (tristament desaprofitada per a la professionalització real del club en una dècada possiblement irrepetible) han encegat la nostra essència inconformista, i això, no ens enganyem, ens costarà car. Molt.

El club, reendeutat d’una manera més que qüestionable, s’acosta novament a un possible descens a Segona que amenaça la nostra viabilitat futura. Amb l’adéu de Villarroel, fa un poc més d’una dècada, només va marxar ell. Els seus fins llavors fidels acòlits -i moltes de les seues formes (encara que, afortunadament, no totes) – no solament han romàs en el club, sinó que ho han fet convertits en amos sense posar ni un, fruit d’una operació polític-institucional forjada en un context caciquil, intervencionista i enemic acèrrim de qualsevol indici de la sempre necessària rendició de comptes.

Això és aixina, és la nostra realitat, i cal assumir-la.

No obstant això, la nostra situació, almenys de moment, no és ni la del 71, ni la del 82, ni la de 2008. Tenim problemes, econòmics, esportius i estructurals, cert, però a diferència de llavors, ens queda marge de sobres per a reaccionar.

Avui, el nostre Llevant UE està accionarialment controlat per una Fundació creada com a mer element transicional i que ha decidit perpetuar-se en el poder disfressant de protecció del llevantinisme el que en realitat són interessos personals. Arrogar-se aquesta condició és tan il·legítim com contrari a la voluntat amb la qual inicialment va ser creada una institució que havia de redistribuir entre el llevantinisme les accions de Villarroel, no quedar-se amb la majoria accionarial per a controlar el club.

Dit això, avui dia som més de 8.000 accionistes. Més de 8.000 granotes que podem unir les nostres forces per a tenir veu i vot en les decisions del club, per a fiscalitzar i demanar explicacions de totes i cadascuna de les actuacions rellevants d’aquest.

No podem continuar permetent que l’amiguisme i la falta de professionalitat campen a pler en el club que estimem. I acabar amb això és tan senzill com recuperar la nostra essència inconformista, l’esperit combatiu que ens ha permès tantes vegades renàixer de les nostres cendres per a tornar a engrandir un sentiment amb més de 112 anys d’història.

Necessitem que el llevantinisme torne a estar viu i actiu.

Et necessitem a tu.

De cara a la próxima Junta General, delega les teues accions en el FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE.