Com veure el llibre d’accionistes?

Tot accionista té dret a veure el llibre d’accionistes de l’entitat. És un dret que reconeix la llei, en l’article 116 de la Llei de Societats de Capital referit a les societats anònimes, i en el 105, referit a les societats limitades.

El dret a examen del llibre d’accionistes no és contrari a la Llei de Protecció de Dades. En aquell sentit, és clar l’informe jurídic de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 0037/2012, que reconeix el dret a qualsevol accionista de la societat a veure-ho.

Açò sí, l’examen del llibre es fa en la seu social en presència de l’encarregat de la seua custòdia, i no poden fer-se fotocòpies, fotografies, ni apuntar en un paper les dades.