El FROG agraeix al Consell d’Administració del Llevant UE la seua acceptació a votar per separat l’Informe de Gestió i els Comptes Anuals

Des del FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE, volem mostrar el nostre agraïment públic al Consell d’Administració del Llevant UE SAE per l’acceptació de la nostra sol·licitud de votar per separat l’Informe de Gestió i els Comptes Anuals en la pròxima Junta General d’Accionistes del 19 de desembre.

Al nostre entendre, els accionistes hem de votar d’una banda la consideració del fidel reflex de la situació actual de l’entitat i, per un altre, la valoració de la gestió de l’exercici, motiu pel qual realitzarem la citada petició emparant-nos en el punt 1 de l’article 197 bis de la Llei de Societats de Capital, que indica que, “en la Junta General, hauran de votar-se separadament aquells assumptes que siguen substancialment independents”.

Entenent com jurídicament defensable, tal com ens indiquen des del propi Consell, tant la votació conjunta com la separada -hi ha exemples habituals de totes dues situacions i base legal per a emparar les dues possibilitats-, valorem molt positivament la decisió del Consell, i així volem fer-lo constar.