El FROG felicita a Furió pel seu inici actiu i adverteix del perill de mantenir l’actual duplicitat de càrrecs club-Fundació

El FROG – Associació d’Accionistes del Llevant UD, representant d’un terç de les accions i més de la meitat dels accionistes presents en l’última Junta General del Llevant UE, vol expressar públicament la seua felicitació a Vicente Furió, recentment nomenat president de la Fundació Llevant UE Cent Anys, pel seu significatiu grau d’activitat durant els seus primers dies de mandat, al mateix temps que li convida a continuar per aquest camí per a dur a terme una labor productiva i positiva durant els pròxims 4 anys.

En aquest sentit, amb la finalitat de consolidar una estructura sòlida –més enllà de l’extraordinària i imprescindible labor actual de l’Àrea Social dirigida per Vicente Herrero- capaç d’afrontar els reptes de present i futur de la Fundació, el FROG recorda que els nous estatuts d’aquesta, en el seu article 27, contemplen la creació de fins a sis comissions delegades: Assumptes econòmics; Patrons, personal i retribucions; Recaptació, Transparència, Assumptes socials i culturals; i Assumptes Esportius. Amb l’objectiu de contribuir a la citada consolidació de l’estructura, el FROG manifesta la seua voluntat de participar en totes i cadascuna d’elles.

Finalment, amb motiu de les declaracions realitzades ahir per Furió en Levante-EMV, assenyalant que es va a “recolzar molt sense cap descaradura” en Alberto Gil, actual Director de Comunicació del Llevant UE, el FROG vol advertir del perill de mantenir l’actual duplicitat de càrrecs Fundació-Club, que ja inclou, entre altres, al conseller del Llevant UD Luis Calero, recentment renovat com a Secretari de la Fundació. No posant en dubte l’acreditada professionalitat de cap dels citats, entenem que aquesta duplicitat, unida a la prestació de serveis del president de la Fundació en les mateixes oficines del club, no ajuda a generar l’estructura de treball desitjable per a disposar d’una Fundació independent.

Lògicament, entre ambdues entitats ha d’existir una col·laboració i una comunicació fluida en pro d’un ben comú, el del Llevant UE, els seus accionistes i els seus afeccionats, però entenem que, entre la desitjable col·laboració simbiòtica i l’estructura actual, hi ha una diferència òbvia. Per açò, assenyalem la necessitat de plantejar aquesta situació en els pròxims dies i considerar possibles solucions, evidentment graduals, per a consolidar una estructura eficient i professional, però també amb el saludable grau d’independència necessari en la Fundació, recordem, màxima accionista del Llevant UE SAE.