El FROG obri el debat intern en la Fundació sobre el manteniment de la majoria accionarial

El Patronat de la Fundació de la CV Llevant UE Cent Anys, reunit aquesta vesprada en Junta Ordinària, ha analitzat, a proposta del FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE, el futur de la pròpia Fundació i la possibilitat que la mateixa deixe de mantenir la majoria accionarial del Llevant UE.

Obrint a nivell intern el debat, el FROG ha recordat que la Fundació va nàixer amb una voluntat transitòria quant a la seua condició d’accionista majoritària, i que una vegada finalitzades les seues obligacions econòmiques amb la finalització del pagament del préstec el passat 15 de maig, la seua labor ha de passar a ser principalment social, podent mantenir un paquet accionarial que en cap cas, segons la nostra visió, ha de continuar sent superior al 50% dels títols.

El debat, en el qual han participat bona part dels patrons presents, ha servit en paraules del mateix president de la Fundació, Vicente Furió, com a punt de partida sobre un tema en el qual la Fundació ha de reflexionar de cara al futur, i des del FROG, agraïm tant la quantitat d’intervencions realitzades com el to constructiu d’aquestes.

Així mateix, en un altre dels punts del dia, el Patronat ha debatut sobre l’articulació dels mecanismes necessaris per a l’inici d’una altra de les peticions realitzades oficialment pel FROG, com és la modificació dels actuals Estatuts de la Fundació, en nom d’una millor fiscalització de la gestió actual del Consell d’Administració del Llevant UE i d’una major representativitat en el Patronat de quants més sectors del llevantinisme siga possible.

En una sessió extensa, a més, el Patronat ha aprovat l’Informe Anual de Compliance, els Comptes Anuals Consolidats corresponents a l’exercici 20-21, el pressupost i el Pla d’Actuació corresponents a l’exercici 22-23, el model de liquidació dels anteriors convenis de col·laboració amb el Llevant UE i el nou conveni amb el club, juntament amb la posada en marxa de la nova pàgina web de la Fundació, que tindrà lloc el pròxim 1 de juliol.

Únicament cal lamentar, en la sessió de hui, l’absència de 10 patrons, quasi la meitat de les persones que han de vetlar pels interessos de la Fundació i el Llevant UE, sent tan sols 2 d’elles justificades per motius mèdics.

En aquest sentit, des del FROG, volem enviar tota la nostra força i suport al patró Manuel Moreno, i als seus familiars i amics, davant la difícil situació de salut que travessa en aquests moments.

Carlos Ayats
President del FROG-Associació d’Accionistes del Llevant UE SAE