El FROG sol·licita que es publiciten els noms i les cartes de motivació dels candidats a patró

A fi de poder disposar d’una informació mínima de cara a la votació del pròxim dilluns en la Junta General, sol·licitem al Llevant UE i a la Fundació de la Comunitat Valenciana Levante UD CENT ANYS que facen públics els noms i cartes de motivació de tots els candidats a patró.