Resultats complets de la Junta General d’Accionistes del Llevant UE SAE

Accions degudament representades: 93.780


PRIMER.- Designació de Patrons de la Fundació de la Comunitat Valenciana Cent Anys per part del Llevant UE, SAE.

Més de 150 accions:

1.- Félix Lurbe Pérez: 9.546 vots.
2.- Vicente Cosido Carles: 6.518 vots.
3.- José Tomás Gómez: 950 vots.

D’1 a 30 accions:

1.- Salvador Félix Perpiñá: 8.778 vots.
2.- Alberto Villanueva: 3.456 vots.
3.- Víctor Castelló Gimeno: 808 vots.
4.- José Vicente Fayos: 693 vots.
5.- Óscar Aguilar Bernardo: 305 vots.
6.- Lucía Gimeno Benlloch: 144 vots.
.- Antonio Casterá Brugada: 144 vots.
8.- Pedro Lizondo Siguero: 139 vots.
9.- José Ignacio Climent Díaz: 22 vots.
10.- Miguel Aliaga Linares: 16 vots.SEGON A.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals (Balanç, Comptes de Pèrdues i Guanys, i Memòria) i Informe d’Auditoria, tot això corresponent a l’exercici econòmic 2.021/2.022.

-A favor: 85.042 accions.

-En Contra: 6.732 accions.
-Abstencions: 1.575 accions.SEGON B.- Informe de Gestió, Proposta d’Aplicació de Resultats del Llevant UE SAE i gestió dels seus Administradors, tot això corresponent a l’exercici econòmic 2.021/2.022.

-A favor: 85.002 accions.

-En Contra: 7.237 accions.
– Abstencions: 1.587 accions.TERCER.- Examen i aprovació, en el seu cas, del Pressupost d’Ingressos i Despeses per a l’exercici econòmic 2022/2023.

-A favor: 84.387 accions.

-En Contra: 3.762 accions.
-Abstencions: 1.584 accions.QUART.- Reelecció d’auditors.

-A favor: 85.538 accions.

-En Contra: 2.940 accions.
-Abstencions: 1.693 accions.