Manifest Fes-te soci Delega les teues accions

La veu de més de 500 accionistes, ignorada

Són la màxima expressió de l’amb mi o contra mi. No entenen de gammes de grises. Ignoren i sepulten (almenys, ho intenten) qualsevol opinió discordant, per mínima que siga. Anit, va donar igual que el FROG avalara la gestió del Consell. No va importar que ho fera malgrat la pèrdua de més de 30 milions d’euros pel descens, malgrat la reducció del benefici esperat, fins…