Què drets tinc com accionista del Llevant UE SAE?

Ser accionista del Llevant UE és tindre una part del teu club. Ser un dels seus amos. Clar que, en realitat, com en tota societat anònima l’amo és qui té la majoria accionarial però això no vol dir que els altres accionistes no tinguen drets.

Els drets que tens com a accionista depén del nombre d’accions. Quantes més accions tens més drets tens. En les societats no es vota per persones, es vota per accions.

Per a la majoria de persones, com una SAE no sol repartir dividends (beneficis), tindre més de les accions que donen dret a assistència a junta (en el cas del Llevant UE 10) no serveixen per a molt més. Però això no significa que no tingues drets. Amb 4 tens dret a un descompte de 60€ en l’abonament i amb 1 dret a participar en algunes promocions.

En concret, els principals drets que tenen els accionistes del Llevant UE SAE són els següents:

Si tens, almenys, una acció:

– Tindràs dret a participar en les promocions que el Llevant UE SAE en les quals requerisca ser accionista. Per exemple, les últimes temporades, només els abonats que eren accionistes d’almenys una acció tenien dret a obtindre una rebaixa considerable en el preu de la passada.

– Si eres abonat accionista, tindràs dret de preferència d’accés a l’estadi en cas d’aforament restringit enfront d’abonats no accionista. Així va ocórrer durant els anys de pandèmia per COVID.

– Dret a veure el llibre d’accionistes: http://www.froglevante.com/va/com-veure-el-llibre-daccionistes/

– Dret a obtindre un certificat de les teues accions: http://www.froglevante.com/va/com-aconseguir-un-certificat-de-les-teues-accions/

– Dret a ser elegible conseller.

– Dret a obtindre informació de la documentació que s’examine en Junta General. El club publica aquesta informació en el seu web.

– Dret de separació de la societat per les causes i amb els requisits que s’estableix en l’article 346 de la llei de societats de capital.

– Dret a impugnar acords de Junta General contraris a ordre públic en els termes de l’article 204 de la llei citada.

Si tens almenys 4 accions, a més,tindràs dret a:

– Un descompte en l’abonament del Llevant UE de 60€. Actualment aquest descompte s’aplica abans d’altres promocions.

– Ser candidat a patró de la fundació del Llevant UE SAE si a més eres abonats durant els últims 5 anys anteriors a la convocatòria d’eleccions.

Si tens 10 o més accions dret a assistir i votar a la Junta General d’Accionistes.

Si tens 1.249 accions (1% del capital social) podràs:

– Sol·licitar la presència d’un Notari per a la Junta. Aquesta sol·licitud haurà de cursar-se amb 5 dies d’antelació a la celebració com exposa l’article 203 de la llei de societats de capital.

– Impugnar acords socials (article 206) per les causes de l’article 204.

Si tens 6.241 accions (5% del capital social) tindràs dret a:

– Sol·licitar informació d’interés en Junta amb caràcter previ a la mateixa (article 197) amb possibilitat de rebuig llevat que ostentes el 25%.

– Exercitar l’acció de responsabilitat contra administradors/consellers (article 239).

– Dret de demanar convocatòria de junta (registrador mercantil o jutjat) (article 168)

– Demanar la inclusió de punts en l’ordre del dia de la Junta General dins dels 5 dies següents a la convocatòria (article 172).

*Existeix el mite que amb el 5% tens dret a ser conseller però això no és cert. No hi ha cap article en la llei de societats que el reconega amb tal percentatge, com a màxim, podràs elegir un o més consellers si es compleixen els requisits de la representació proporcional de l’article 243 que grosso modo consisteix a dividir el nombre total d’accions (124.815) pel nombre de consellers (que va variant). El resultat d’aqueixa operació et diu el nombre exacte d’accions necessàries per a poder ser o elegir a qui vulgues com a conseller.

Si tens el 25% de les accions podràs:

– Constituir vàlidament la Junta, després de la convocatòria en forma legal encara que no hi haja més socis presents/representats en segona convocatòria (article 193).

– Dret d’informació SENSE possibilitat d’oposar-se com reconeix l’article 197.